دخترانه
مجله سلامت!

چرا زنان بیشتر از مردان عمر میکنند؟

چرا زنان بیشتر از مردان عمر میکنند؟

محققین بیان می¬کنند که انسان گام¬های بلندی را در جهت افزایش طول عمر در دو قرن اخیر برداشته است. ولی فاصله بین مرادن و زنان همچنان مشابه باقی مانده است.
خبرهای خوب و بدی را برای مردان داریم.
خبر خوب این است که ما دهه¬هایی را بیشتر از دو قرن گذشته زیست خواهیم کرد.
خبر بد این می¬باشد که فاصه بین طول زندگی مردان و زنان همچنان یکسان می¬باشد.
گروهی ازمحققین بین المللی مطالعه¬ای را منتشر کرده بودند. در این مطالعه، نشان داده شده است که افزایش قابل توجهی در طول عمر ۲۰۰ ساله حتی در مقایسه با پریمات¬هایی نظیر میمون و بوزینه ایجاد شده است.
با این حال، آنها بیان کردند که زنان تقریباً ۵ سال بیشتر از مردان طول عمر می¬کنند و این فاصله از سال ۱۸۰۰ باقی مانده است.
فاصله بین طول عمر زنان و مردان در سایر پریمات¬ها نیز دیده می¬شود. ولی در رابطه با دلایل این فراید اتفاق نظر ندارند.
به نوعی معما می¬باشد، اگر ما قادر به افزایش طول عمر هستیم، چرا این فاصله بین زن و مرد جبران نمی¬شود؟
رشد سریع طول عمر
محققینی از آمریکا، آلمان، دانمارک، کانادا و کنیا موارد تولد و مرگ بیش از ۱ میلیون فرد را را از دهه ۱۷۰۰ تا کنون را یادداشت کرده است
این افراد شامل افراد در کشورهای صنعتی، افراد بدنیا آمده پیس از صنعتی شدن و افراد در عصر جدید بودند. آنها داده¬های انسانی را با اطلاعات طول عمر بدست آمده از شش گونه پریمادهای وحشی را مورد مطالعه قرار دادند.
محققین بیان کردند که افزاش طول عمر در انسان سریعتر از سایر پریمات¬ها بود.
به عنوان مثال، طول عمر رای مردم سوئد از اواسط دهه ۳۰ تا ابتدای ۱۸۰۰ در حدود ۸۰۰ سال افزایش یافته است.
محققین جهش در طول عمر در پزشکی مدرن و سلامت عمومی را نشان می¬دهد. به طور اختصاصی، آنها بیان کردند مرگ در دوران کودکی به طور مشخصی کاهش یافته است.

چرا زنان بیشتر از مردان عمر میکنند؟
به طور جهانی، میانگی طول عمر ۷۱ سال می¬باشد. طول عمر در مردان در حدود ۶۳ سال و در زنان ۷۳ سال می¬باشد.
در آمریکا، میانگین طول عمر ۷۹ سال است که برای مرادان ۷۶ سال و برای زنان ۸۱ سال می¬باشد.
محققین فاصله یکسانی را بین طول عمر مردان و زنان در بسیاری از جمعیت¬های پیرمات¬های مورد مطالعه نشان داده¬اند.ژنتیک، رفتار یا هر دو؟
آلبرت و سایر محققین بیان کردند که جزء ژنتیک می¬تواند منجر به ایجاد فاصله بین طول عمر بین زنان و مردان می¬شود.
آنها به طور خلاصه بیان کردند که امکان دارد این مرتبط با کروموزوم X باشد. زنان دو کروموزوم X دارند در حالی که مردان تنها یک کروموزوم X دارند.
کروموزوم X منفرد در مردان ممکن است به اندازه کافی برای هر نوع تغییرات ژنی در کروموزوم¬های منفرد کافی نباشد.
آلبرت همچنین بیان می¬کند که جنگ و سایر رفتارهای پرخاشگرانه توسط مرد نیز ممکن است فاکتور تعیین کننده باشد.
Brahmbhatt بیان می¬کند که میزان سلامت یک فاکتور بزرگ می¬باشد که چرا که مردان به اندازه زنان مواظب سلامت خود نیستند.
آنها به اندازه زنان تغذیه نمی¬کنند و به پزشک نیز مراجعه نمی¬کنند.
جراحان بر این باورند که این رفتارها ممکن است ریشه در دوران کودکی داشته باشد.
وی بیان می¬کند زنان معمولاً در طی چند دهه اول زندگی در دوران بارداری قرار می¬گیرد. آنها الگویی را شامل مراجعه به پزشک و مراقبت از خود را دارند. بسیاری از مردان این برنامه را تا سن ۵۰ یا ۶۰ سالگی اجرا نمی¬کنند.
Brahmbhatt بیان می¬کند که اگرچه چیز زیادی در مورد ژنتیک نمی¬توانید انجام دهید، ولی در مورد رفتارها می¬توانید کارهایی را انجام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید