دخترانه
مجله سلامت!

شمامعتاد به قرار ملاقات هستید؟

 

شمامعتاد به قرار ملاقات هستید؟

چگونه بگوییم و چه کاری درباره ان انجام دهیم.

تنها بودن حالا مانند قبل نیست هنگامی که والدینتان در حال وعده ملاقات تعیین کردن بودند. در آن نقطه از زمان آنها به  همکلاسی ها، همکارها یا دوستانِ دوستانشان خو می کردند. حالا شما می تواند با خیلی از افراد زیبا قرار ملاقات گذارید. و ثابت می شود که آن در حال ایجاد کردن اعتیادهای قرار ملاقات گذاری مشروع است.

بر طبق تحقیق مجردهای جدید مسابقه ای در آمریکا ( که ۵۰۰۰ فرد روی یک تنوعی از عادتهای قرار ملاقات گذاری رای دادند) یکی از ۶ مجرد می گوید که انها احساس خو گرفتن با فرایند جست و جو کردن تاریخ ملاقات دارند. مردان بطور آشکارتری خوی بیشتری نسبت به زنان داشتند: یک تعداد ۲۰ درصدی پسرهای مجرد می گویند که آنها به تعیین کردن تاریخ قرار ملاقات خو گرفته اند.

و آره، این یک چیز جدیدتر است: بر طبق بررسی داده های ، این نسل ۱۲۵% احتمال بیشتری دارد که بگویند که آنها احساس خو گرفتن به رفتن به قرار ملاقات با افراد جدید نسبت به نسل های قدیمی تر دارند.

آن احمقانه است، اما هلن فیشر انسان شناس زیستی و مشاور اصلی علمی برای مسابقه بود می گوید او توسط این یافته ها شوکه نشده است. جست و جو برای عشق مهمترین کاری است که ما در زندگیمان انجام می دهیم. شما می کوشید که بزرگترین پاداش عشق را بدست آورید یعنی یک شریک و همدم را می جویید. من شگفت زده نیستم که افراد به کوشیدن خو می گیرند.

او می گوید معقول است که این نسل مخصوصاً عادت میکنند با قرار ملاقات چون انها در سالهای قرار ملاقات اولیه هستند. در طول این زمان ، بدن و مغز ساخته می شوند تا عاشق شوند و نوزادانی داشته باشند اینرا فیشر می گوید.

و ان واقعاً زیبا و اسان است که بدانیم اگر شما به قرار ملاقات عادت کرده اید شما به اولین قرار ملاقات ها پیوسته می روید. من از افرادی شنیده ام که هر شب برای سه ماه قرار ملاقات می گذارند. البته شما نباید به یافتن عشق بطور افراطی خوکنید- فیشر می گوید حتی ۱۵ قرار ملاقات در۳۰ روز بی نهایت زیبا است.. و در حالی که ظاهراً احساسی است که به اولین قرار ملاقات ها بروید، ان واقعاً علیه شما کار می کند.

فیشر می گوید یک نقطه شیرین در مغز انسان وجود دارد که در آنجا شما می توانید تنها ۵ تا ۹ کار را همزمان انجام دهید. پس بعد از اینکه شما با ۹ فرد خارج می شوید، احتمال کمتری وجود دارد که به داشتن یک قرار ملاقات دوم با هر یک از آنها نسبت به قرار ملاقات گذاشتن با افراد کمتر خاتمه می دهید. فیشر می گوید : مغزتان اطلاعات زیادتری را بارگذاری می کند پس شما فلج می شوید و هیچکاری انجام نمی دهید. از آنجا شما دور این روش خوگرفته می چرخید و می چرخید.

فیشر می گوید اگر دوست دارید شما رفتار قرار ملاقات گذاری معتادانه داشته باشید، این راهبرد را برای شکستن این چرخه امتحان کنید و بعد از اینکه شما با ۹ فرد جدید ملاقات کردید، براى فهميدن‌ نظر يا گرايش‌ ديگران‌ اقدام‌ به‌ عمل‌ آوردن را متوقف کنید و به این نتیجه گیری برسید که یکی از انها بهتر هستند. ان بدین معنی است که با حداقل دو قرار ملاقات بیشتر با او ادامه دهید. او می گوید همه این داده ها نشان می دهند که هرچه بیشتر شما در مورد شخصی بدانید، شما بهتر او را دوست خواهید داشت. روی هم رفته به چه خوبی  شما می توانید واقعاً بدانید در مورد شخصی اگر شما نمی توانید صحبت کمی از اولین قرار ملاقات گذشته را دریافت کنید.

بکوشید که به قرار ملاقاتها ادامه دهید جایی که شما کاری هیجان انگیز انجام می دهید و کاری جدید انجام می دهید تا بخواهید از دوپامین که جریان یابد و واقعاً چهره خوش قیافه ای در آن شخص برای شما به تصویر بکشد.

اگر انها برای شما نیستند، آن خوب است، اما حداقل پس شما خواهید دانست که شما سعی کرده اید و خودتان را در اعتیاد به قرار ملاقات گذاری کامل در این فرایند خارج سازید.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید