دخترانه
مجله سلامت!
صفحه بایگانی دسته

روانشناسی

اگر جاذبه زیادی نسبت به کسی حس میکنیم

حتما به این معنا نیست که عاشق او هستید . حتما به این معنا نیست که شما برای هم آفریده شده اید . لزوماً به این معنا نیست که ازدواج عالی وموفقی خواهید داشت . ولی قطعاً به این معنا است که : بیوشیمی جنسی خوبی دارید . یک یا هر دوی شما در عشق…

هفت علت نادرست برای ازدواج

فشار(سن ، خانواده ، دوستان و غیره ) تنهایی و استصیال عطش جنسی بی توجهی به زندگی خود وبی هدف بودن اجتناب از بزرگ شدن احساس گناه داشتن پرکردن خلاء های احساسی و روحی فشار آیا بیشتر دوستان شما نامزد دارند و یا متأهل هستند و شما هنوز مجردید ؟…

نشانگان یا سندرم به خانه برمیگردیم

ادم ها به شبیه خود جذب می شوند .ماانسانها دوست داریم هر شب در سمت مشخصی ازتختمان بخوابیم یا در محل کار ،ماشین مان را در همان جای همیشگی پارک کنیم .یا تعطیلات مان را در همان جایی که همیشه برای تعطیلات می رفتیم، این یک غریزه ی اساسی است…

رابطه جنسی سالم

  نکاتی درباره رابطه جنسی سالم یکی از ابعاد ارتباطی بین زن ومرد رابطه جنسی میباشد برای داشتن رابطه جنسی ایده آل باید زمان بیشتری را صرف کنید رابطه جنسی طولانی به طور کلی بهترین رابطه جنسی نیست ٬ اما در نظر گرفتن زمان میتواندمفید باشد.…

تست روانشناسی افسردگی

تست روانشناسی افسردگی به شما کمک میکنه تا حال رو حی تان را بهتر بشناسید.وقتی انگیزه ای ندارید یعنی افسرده اید افسردگی بین مردم شایع است و حدود 18درصد از مردم در طول زندگی یک دوره افسردگی حاد پیدا می کنندالبته در مورد خانمها…
Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید