دخترانه
مجله سلامت!

۳۰نکته پرده بکارت که هیچکس نمیداند

۱-درپزشکی یونان قدیم ،کلمه “hymen” تکرارشده است. ارسطو می گوید hymen of heart /پرده قلب ،پرده روده ،پرده مغز. ازنظر ارسطو و یونانیها پرده بکارت کم وبیش یک پوسته یا غشاء است .پرده بکارت کلمه یونانی است بمعنای غشاء یا پوسته .

۲-حلقه پرده بکارت بعنوان یک نشان در بررسی پرولاپس اندام تناسلی (POP) استفاده می شود،که اغلب روش سنجش کیفی پرولاپس اندام تناسلی بکاربرده می شود. هریک از سه نقطه کمی دررابطه با حلقه پرده بکارت بعنوان یک نشان واژنی ثابت درنظر گرفته می شوند.

۳-حلقه پرده بکارت موجود درمحل باید از اشکال طبیعی پرده بکارت” که ممکن است شامل خرده ها،بریدگی ها و تگ ها باشند… متمایز بشوند. اگر لبه های پرده بکارت نرم و بدون انقطاع باشد درنیمه پایین و جلو ، احتمالا” پرده طبیعی است”. واژن و قسمتهایش ازجمله پرده بکارت،و حلقه هایش دارای زیبایی و تنوع هستند.

۴-پرده بکارت متشکل است از بافت رابط کلاژن وقابل انعطاف ،و هم سطح داخلی وهم خارجی با epithelium چینه چینه پوشیده شده است.. . لبه های این بافت  بسرعت قابل جمع شدن است . در زنان باردار، epithelium پرده بکارت ضخیم است و این بافت غنی از گلیکوژن است .تغییرات ایجادشده در پرده ازبدو تولد معمولا” قابل تشخیص است .

۵-Hymenotomy اشاره دارد به برش بافت پرده بکارت درطی تولد.” برخی پزشکان دریافتند که یک پرده بکارت ضخیم در مرکز افت پیداکرده است و با دیواراندام همسطح می شود، و دربرابر ترمیم مقاومت نشان می دهد.

۶-خونریزی در حین اولین مقاربت ضرورتا” دلیل بر پارگی پرده بکارت نیست. مفهوم اولین خون میتواند بدلیل سفتی ماهیچه -های واژن ، عدم انعطاف کافی ، ورود سخت و خشن یا سایش واژنی که به خونریزی پرده ربطی ندارد،باشد. بنابراین فقدان خونریزی درباراول دلیل بر عدم پارگی نیست یا اینکه پرده بکارت پاره شده است.بنابراین، تگ های پرده ای ممکن است حالت پرده طبیعی باشد.

۷-بعد ازدوره جنینی ،قطر پرده بکارت (اندازه حلقه پرده)تا تقریبا” ۱mm می شود.

۸- حلقه پرده بکارت یک رجوع آناتومیکی برای تشخیص درد تناسلی دارد .درد مزمن تناسلی مشخصه روشنی ندارد و vulvodynia نامیده می شود. وقتی درد درلبه خارجی پرده ایجاد می شود و سطح داخلی لبه کوچک باشد آن vestibulodynia نامیده می شود.

۹-حلقه پرده بکارت یک نشانه در طی خونریزی واژنی پس از تولد است. ببینید چه مقدارفضا بین بخیه لنگری و حلقه پرده ای وجود دارد.. اگر پرده عمقی باشد.، سعی کنید اخرین بخیه در جلو باشد. اگر پرده بکارت سطحی باشد بخیه را در پشت آن بزنید.. هرگز خودشان را به تگ های پرده ای بخیه نزنید و سعی نکنید ساختار پرده را بازسازی کنید. این باعث درد شدید می شود و غیرضروریست .

۱۰-Hemenorrhaphy یا hymenoplasty عامل نگهدارنده تگ های پرده بکارت هستند مشابه با پرده اصلی ، نتیجه نهایی سبب خونریزی در طی مقاربت است . که دوشیزگی در جوامعی که اولین باراول مقاربت مهم میدانند. یک جراحی ضروری ساده است که باعث ساخت مجدد می شود. این عمل در فرانسه، آلمان و انگلستان متداول است . زنان میخواهند با حفظ پرده شان به شرایطی برگردند که هرگز نداشتند. و بسیاری از پزشکان اینکار برای کمک روانی به بیمار انجام می دهند.

۱۱-پرده بکارت ۱-۲ cm داخل ورودی واژن نه خیلی عمیق در واژن قراردارد. دربعضی فرهنگ ها ، کمی پس از ازدواج همسرجدید انتظار دارد ورقه ای خونین ایجادشود تا دوشیزگی ثابت شود و با موفقیت توانسته پرده بکارت و نشان دوشیزگی را پاره کند.پرده بکارت تازه متولدین بنظر ضخیم و سفت می رسد. ولی بعد ازمدتی بیشتربافت پرده ای نازک می شود و دهانه بازتر می گردد.

۱۲- از۲۰۰هر زن( مونثها) ۱نفر مجرای ورودی پرده مجرد بسیار کوچک است طوریکه انگشت یا تامپون به سختی وارد می شود یا آنها کامل وارد نمی شوند. یک جراحی ساده لازم است . یک محقق می گوید که پرده بکارت مثل باقیمانده چیزیست وقتی که شما “سوراخی را حفر”می کنید.

۱۳-درحالی که بعضی پرده ها خیلی نازک وسریع شکننده هستند، بعضی پرده های دیگر خیلی ارتجاعی هستند بطوریکه همچنان قوی و کاملا” سالم در طی آزمایشات زنانگی یا حتی بعد ازتولد بچه ،مشهود هستند.

۱۴-پرده بکارت معمولا” بطورکامل مدخل واژن را بپوشاند، تا سبب شود خون مقاربت از بدن خارج شود . پرده بکارت مصنوعی “joan of Arc Red” یک پرده مصنوعی است. کپسول خون مصنوعی joan of Arc Red”پرفروش ترین پرده بکارت در چین است.

۱۵-یک مطالعه آشکارمی کند که تنها ۴۳% از زنان طی مقاربت خونریزی دارند . خونریزی نشانه داشتن یا پارگی پرده بکارت نیست. “اولین خونریزی” می تواند بدلیل عدم نرمی، ورود خشن یا سفت  بودن واژن باشد.

۱۶-دربرخی قبایل استرالیایی ، یک زن سالخورده می تواند یک هفته قبل از ازدواج پرده بکارت عروس را پاره کند.اگر پرده قبلا” از دیواره واژن جدا شده باشد زن مورد رسوایی در ملاء عام ،شکنجه و گاهی مرگ قرارمیگیرد. پرده بکارت ازنظر تاریخی به دوشیزگی اشاره دارد. گرچه، این پرده می تواند بدون مقاربت و نزدیکی کاملا” کش بیاید. پرده بکارت می تواند در حین ورزش، استفاده ازتامپون ، یا بی هیچ دلیل پاره شود.علاوه براین، بدلیل قابلیت ارتجاعی ممکن است تغییر کند.

۱۷-در یک پرده بکارت جدا شده از واژن نشانی از دوشیزگی نیست و نمی تواند نبود دوشیزگی را ثابت کند. مفهوم دوشیزگی یک معنی پوچ است  . وقتی پرده پاره می شود حین اولین مقاربت یا هرزمان دیگر ممکن است خونریزی خفیف یا درد یا هردو طبیعی باشد. بعضی زنان هیچ رضایت یا خونریزی را تجربه نمیکنند.

۱۸-یک زن/ خانم می تواند با وجود پرده بکارت سالم  و ورود آلت مذکر هم باردار شود .اگر اسپرم به لبه یا ناحیه واژن وارد شود میتواند به داخل واژن وارد و موجب بارداری شود.

۱۹-یک محقق می گوید پرده بکارت مانند یک چارچوب در ورودیست که نشان میدهد کجا ورود و کجا خروج آغاز میشود. هیچ چیز نمیتواند بدون عبور از چارچوب در وارد شود.

۲۰-دانشمندان معتقدند که اکثر خانم ها دارای یک پرده بکارت هستند. تنها حدود ۰٫۰۳% خانم ها بدون پرده قابل رویت متولد می شوند. چون پرده بکارت مانع بزرگی واژن می شود و نبود آن سبب بزرگی یا تغییر شکل واژن می شود.

پرده بکارت

۲۱-خوکهای گینه ای (همستر)مانند دیگر پستانداران پرده بکارت دارند . دیگرپستانداران مانند موش کورها ،والهای دندان دار، شمپانزه ها، فیل ها، موش خرماها، میمون پوزه درازو فوک هایا سیل ها  نیز پرده بکارت دارند.در خوکهای گینه ای پرده تا زمان جفتگیری هست بعد ازجفتگیری ازبین می رود درغیراینصورت پرده رشد کرده و تمام واژن را می بندد.

۲۲-مهمترین مشکل  پزشکی پرده بکارت سوراخ دار یا پرده با سوراخ ریز یا چند سوراخ کوچک یا یک پرده جدا ( با چند لایه یا بافت)است.

۲۳-درسال ۲۰۰۹ یک رهبر مذهبی در قاهره فراخوان داد برای مجازات افرادی که ازپرده مصنوعی استفاده می کنند. او اینکار را غیراخلاقی خواند.

۲۴-یک زن با سوراخ کوچک بکارت ممکن است دچار haematocolpos یعنی مقاربت داشته باشد ولی بتدریج خون دفع شود . آن باعث پرشدن واژن ،رحم و احتمالا” لوله های فالوپ می شود .پس از پارگی پرده دایره ای از مانده های صورتی رنگ کوچک میماند در انتهای پایینی واژن که تگ نامیده می شوند .این تگ (بقایای بکارت)ممکن است به مرور در مقاربت باعث ایجاد درد شوند در اینصورت نیاز به تسهیل کننده سکس یا یک جراحی کوچک است.

۲۵-چون پرده هر خانم متفاوت است با رشد خانم و رحم واندام تولیدمثلی و واژن هم رشد میکند و پرده بکارت این اندام را ازبقیه جدا می کند . در میانسالی پزشکان  معتقدند که یک تکه از گوشت درداخل واژن هست که مانند نخودچی میماند . آلت تناسلی مذکر این نخودچی را حین مقاربت خرد می کند.

۲۶-درقرن دهم ابوعلی سینا ایرانی اولین کسی بود که فرضیه وجود یک حلقه پوستی در مدخل واژن را عنوان کرد واینکه با اولین مقاربت ازبین میرود. پرده بکارت درنهایت درسال ۱۵۴۴ توسط آناتومیست مشهور آندرس وسالیوس در طی کالبدشکافی تاییدشد.

۲۷- مردم شناسان( متخصصین مردم شناسی) مطمئن نیستند که ازکجا فرضیه دوشیزگی آغازشد. برخی عقیده دارند ازهمان دوره ناندرتالها آغازشده است. دوشیزگی یک ساختارتاریخی و قدیمی است. پرده بکارت نقش بسیارمهمی در تاریخ و گذشته بازی میکند: با تولد کودک آغازمیشود، یک قداست است، منبعی از صداقت خانواده، یک مرز بین گناه و پاکی و راهی برای کنترل رفتار یک زن/خانم/دختر. وجود آن موضوع مرگ و زندگی است.

۲۸-پزشکان در قرن ۱۶ و ۱۷ حضور وفقدان پرده بکارت را بعنوان گواهی از بیماریهای جسمانی ،مطرح کردند (هیستری یا روان پریشی زنانه) .طبق اینها پزشکان معتقدند بیماری رحم قابل درمان نیست و منجربه مرگ می شود. گرچه، پرده بکارت یک نشانه مناسب از ورود واژنی هست پزشکان میتوانند ردی از رابطه جنسی یا سکس ازطریق ازمایش پیداکنند. برای یک زن توجه و مراقبت پزشکی بعد از رابطه جنسی بسیار حساس است.

۲۹- پرده بکارت یک بافت نازک وظریف متصل به دیواره واژن است. معمولا” شبیه یک ریشه ازبافت دراطراف مدخل واژن میماند ، هیچ بافتی درکل آن را دربرنگرفته است. لبه های یک پرده بکارت دراندازه، رنگ و شکل متفاوت است. ممکن است شبیه یک گلبرگ یک رز،گل میخک، یک تکه برگ یا یک نیمه ماه باشد. دربیشترموارد قابل ارتجاع و قابل کش آمدن است. واقعیات پرده بکارت: پرده بکارت درست در مدخل یا ورودی واژن است. پرده بکارت به گیلاس ، پرده دوشیزگی ، تاج واژن ، پوسته واژن یا راس دوشیزگی ،هم معروف است .

۳۰-تفاوت درماهیت پرده بکارت ،مثل پرده سوراخ ریزیا پاره ،عملکردهای دوگانه (مثل مقاربت واژنی یا مشکل قاعدگی ) می تواند تاثیرمنفی برزندگی زنان جوان داشته باشد. حلقه پرده بکارت در همه زنان متفاوت است وگاهی  حلقوی،  وحساس و یک ناحیه آناتومی واژنی که تحقیق اضافی در مورد قابلیت انعطاف واژن دررابطه با ترشح استروژن ،که قابلیت ارتجاعی در طی تولد و زایمان و یا  مقاربت دردناک و غیردردناک بررسی میشود.

 

 

17 دیدگاه ها
 1. آریاهوشمند می گوید

  سلام ببخشیدمن ازدواج مجددکردم.میخاسم ببینم بارضایت همسرم امکان اینکه پزشکان بدون دردسرترمیم بکارت انجام بدن؟واینکه زیبایی واژنم ازبین میره باعمل یاخیر.
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. دكتر مشاوره می گوید

   بله با رصایت همسر حتما انجام میشود

 2. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید شماتلگرام یا واتس اپ یا اینستاگام دارید که بشه خصوصی باهاتون صحبت کرد؟

  1. دكتر مشاوره می گوید

   بله به شماره مشاوره مراجعه کنید

   1. معصومه می گوید

    شماره مشاوره کدام است؟؟؟

 3. بهار می گوید

  سلام..من پرده بکارتم از نوع غضروفی بود و با رابطه جنسی پاره نشد و با جراحی برداشتم و باید پنج روز بعد جراحی باید نزدیکی میداشتیم ولی باتوجه به دردی که داشتم دیرتر انجام شد و وقتی خواستیم نزدیکی داشته با توجه به مشکلاتی که شوهرمم داشت نتونستیم کامل انجام شه وداخل بره بعد اونم دیگه مشکلاتی داشتیم که رابطه جنسیمون به تاخیر انداخته شد والان چهار ماه گذشته و کاری صورت نگرفته احتمالش هست که پرده دوباره ایجاد شده باشه و مسدود شده باشه؟؟

  1. خانم می گوید

   سلام ببخشید چطوری فهمیدید جنسش غضروفیه؟
   قبل از عروسی معاینه رفتید یا درد داشتید و پاره نمیشد؟
   با چشم هم قابل تشخیصه؟
   قبل از ازدوج تو دوران پریود هم تاثیری داشته؟

   1. دكتر مشاوره می گوید

    جنس پرده بکارت بافت عروقی ونازک

 4. خانم می گوید

  سلام وقتتون بخیر، دوهفتس عروسی کردیم ولی الان سه چهار روزه ک شرایط رابطه رو داریم من برخلاف میل باطنیم نمیتونم اجازه رابطه بدم و ترس زیاد دادم حتی تا مرز دخول هم رفتیم ولی ترسم نذاشته ادامه بدیم شرایط روحی من و شوهرم خیلی بهم ریخته ، کمکم کنید
  امکانش هست از اسپری تاخیری برای بی حس کردن استفاده کنم؟
  احتمال داره ک از نوع ضخیم باشه؟باید حتما ب متخصص مراجعه کنم برای تشخیص؟
  ب این دلیل میگم ضخیمه چون دوسه سانت از آلت وارد شده و هیچ اتفاقی نیوفتاده و دردش نذاشته ک اجازه ادامه بدم
  خواهش میکنم زودتر جوابمو بدین

  1. دكتر مشاوره می گوید

   بله از اسپری وژل بی حسی استفاده کنید

 5. Dniz می گوید

  سلام ببخشید من با نامزدم سکس داشتم و پرده بکارتم سالم هست اما در هنگام سکس اتفاقی و ناخواسته وارد واژنم شده و ددر همون زمان هم ارضا شده بوده آیا امکان داره حامله بشم!

  1. دكتر مشاوره می گوید

   احتمالش کمه

   1. معصومه می گوید

    سلام میشه شماره وایبر تان ارسال کنید و یا ایمل تان

    1. دكتر مشاوره می گوید

     ۰۹۳۸۷۸۱۲۵۸۹

 6. بیمار زمینی می گوید

  سلام وقتتون بخیر…من دیشب باهمسرم برای اولین بار نزدیکی داشتم وپرده بکارتم پاره شده…میخواستم بدونم امروز میتونم استحمام کنم؟مضر نیس ایا؟

  1. دكتر مشاوره می گوید

   بله مانعی نداره حمام

 7. Fati می گوید

  سلام خسته نباشید از کجا میتونم تشخیص بدم ک پرده ی بکارتم از کدام نوع پرده ها هست ؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید